Kobra Dynamic

Lehněte si na břicho, špičky nohou jsou natažené. Dlaně otočte k podložce a položte je vedle hlavy, lokty držte u těla. Předloktí zůstávají opřená o podložku a pažemi zvedněte horní…

Pokračovat ve čtení Kobra Dynamic

Králík Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy od sebe na šířku ramen, váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy, ruce volně visí podél těla. Pokrčením kolen jděte do hlubokého dřepu, ruce…

Pokračovat ve čtení Králík Dynamic

Předklon v sedu Dynamic

V sedu na židli dejte nohy od sebe asi na šířku pánve, kolena jsou ohnutá v pravém úhlu. Trup předklánějte dopředu mezi nohy, hlava je uvolněná, dlaněmi se snažte dotknout…

Pokračovat ve čtení Předklon v sedu Dynamic

Předklon v sedu doprostřed Dynamic

V sedu na kraji židle roztáhněte nohy široce od sebe, kolena nejsou pokrčená. Trup předklánějte dopředu mezi nohy, hlava je uvolněná, dlaněmi se snažte dotknout podlahy. Z koncové pozice se…

Pokračovat ve čtení Předklon v sedu doprostřed Dynamic

Úklon trupu doprava Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe na šířku ramen, váha je rozložena na obě nohy. Rozpažte ruce, dlaně směřují dopředu, palce nahoru. Začněte uklánět trup proti pánvi…

Pokračovat ve čtení Úklon trupu doprava Dynamic

Úklon trupu doleva Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe na šířku ramen, váha je rozložena na obě nohy. Rozpažte ruce, dlaně směřují dopředu, palce nahoru. Začněte uklánět trup proti pánvi…

Pokračovat ve čtení Úklon trupu doleva Dynamic

Startér vpravo Dynamic

U tohoto cviku doporučujeme použít měkkou podložku pod levé koleno. Klekněte si na levé koleno, špička levé nohy musí být natažená, nárt je otočen k podložce, pravou nohu ohnutou v…

Pokračovat ve čtení Startér vpravo Dynamic

Startér vlevo Dynamic

U tohoto cviku doporučujeme použít měkkou podložku pod pravé koleno. Klekněte si na pravé koleno, špička pravé nohy musí být natažená, nárt je otočen k podložce, levou nohu ohnutou v…

Pokračovat ve čtení Startér vlevo Dynamic

Přitažení levého kolena Dynamic

V sedu na židli pokrčte levou nohu v koleni a přitáhněte lehce k trupu. Levou rukou přidržujte koleno, pravou dlaň přiložte k levé noze pod kolenem. Oběma rukama přitahujte nohu…

Pokračovat ve čtení Přitažení levého kolena Dynamic

Protažení pravé nohy Dynamic

Postavte se před židli. Pravou nohu položte patou na židli, koleno je propnuté, nesmí být pokrčeno. Trup předklánějte dopředu k pravé noze, hlava směřuje k pravému koleni, ruce k nártu…

Pokračovat ve čtení Protažení pravé nohy Dynamic

Protažení levé nohy Dynamic

Postavte se před židli. Levou nohu položte patou na židli, koleno je propnuté, nesmí být pokrčeno. Trup předklánějte dopředu k levé noze, hlava směřuje k levému koleni, ruce k nártu…

Pokračovat ve čtení Protažení levé nohy Dynamic

Předklon v sedu doprava Dynamic

V sedu na kraji židle roztáhněte nohy široce od sebe, kolena nejsou pokrčená. Trup předklánějte dopředu k pravé noze, hlava směřuje k pravému koleni, ruce k nártu pravé nohy. Z…

Pokračovat ve čtení Předklon v sedu doprava Dynamic

Předklon v sedu doleva Dynamic

V sedu na kraji židle roztáhněte nohy široce od sebe, kolena nejsou pokrčená. Trup předklánějte dopředu k levé noze, hlava směřuje k levému koleni, ruce k nártu levé nohy. Z…

Pokračovat ve čtení Předklon v sedu doleva Dynamic

Záklon ve stoji Dynamic

Stoupněte si asi 15-20 cm od stěny, nohy jsou od sebe na šířku pánve, špičky směřují dopředu. Cvik zahajte kruhovým pohybem horních končetin dozadu za hlavu. Horní končetiny jsou pokrčeny…

Pokračovat ve čtení Záklon ve stoji Dynamic

Předklon ve stoji Dynamic

Vzpřímený stoj, chodidla jsou od sebe na šířku pánve. Pomalu se předklánějte obratel po obratli. Prsty se snažte dotknout podložky, nehmitejte. Cvik provádějte jen do takového rozsahu, který nečiní potíže…

Pokračovat ve čtení Předklon ve stoji Dynamic

Záklon na levou nohu Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe na šířku ramen, váha je rozložena na obě nohy, kolena lehce pokrčená. Vzpažte ruce a spojte je nad hlavou dlaněmi otočenými…

Pokračovat ve čtení Záklon na levou nohu Dynamic

Záklon na pravou nohu Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe na šířku ramen, váha je rozložena na obě nohy, kolena lehce pokrčená. Vzpažte ruce a spojte je nad hlavou dlaněmi otočenými…

Pokračovat ve čtení Záklon na pravou nohu Dynamic