Výsledky provedených testů jsou zobrazeny pro každý druh testu v samostatném bloku pomocí sloupcových grafů. Výška červeného sloupce ukazuje názorně míru celkové nerovnováhy funkcí pohybového systému.
V každém sloupci je uvedeno datum provedení testu a hodnota celkové nerovnováhy vyjádřená v %. Čím vyšší je toto číslo, tím větší je nerovnováha ve funkcích pohybového systému. Pravidelným cvičením by se hodnota celkové nerovnováhy měla snižovat.
Pokud tomu tak není, nebo je tato hodnota opakovaně příliš vysoká, doporučujeme objednat dálkovou kontrolu těchto výsledků a případné ošetření v některém z odborných center Computer Kinesiology.

Přihlaste se prosím!

Přihlášení nebo Registrace