Jak přejít na placenou verzi?

Pokud jste zaregistrováni a používáte zkušební verzi zdarma, můžete přejít na placenou verzi objednáním dalšího kreditu. Pokud objednávku učiníte v době platnosti kreditu zkušební verze, zůstanou nevyčerpané body zkušební verze zachovány a budou zvýšeny o zakoupený kredit. Nejprve si prohlédněte ceník a vyberte si velikost kreditu a dobu jeho platnosti. Odpovídající kód uveďte do objednávky, kterou zašlete na objednavky@comgym.cz . Pokud požadujete zaslat daňový doklad, uveďte to v objednávce. Spolu s potvrzením objednávky Vám bude zaslána výzva k platbě. Po přijetí platby obdržíte zprávu o navýšení kreditu.