Závazná pravidla

  1. Při cvičení se nesmí cviky (pozice) provádět násilím nebo do bolestivých či nepříjemných pocitů. Necvičit s plným žaludkem.
  2. Cviky provádějte pouze v rozsahu, který Vám nečiní potíže!
  3. Cviky, které neumíte provést v plném rozsahu, provádějte v částečném rozsahu nebo je pouze naznačte a případně vynechejte. Cvičíme pro zdraví, ne pro rekordy. Každý člověk má svoji normu a tu nesmí násilím překonávat. Úspěchu dosáhnete pravidelným cvičením, ne násilím.
  4. Dodržujte režim a rytmus dechu dle zvukové signalizace software. Při cvičení má poloha provádění cviku pomocnou úlohu a určuje, které skupiny svalů budou ovlivňovány. Cvik provádějte pohybem z výchozí do koncové polohy. V koncové poloze setrvejte a dýchejte v rytmu signalizovaném akusticky a také opticky pulzujícím kruhovým terčem. Po uplynutí doby cviku se vraťte zpět do výchozí polohy a přejděte k provádění dalšího cviku. Hlavní důraz je při cvičení kladen na dýchání!!!!! Nádech i výdech provádějte nosem (pokud je to možné). Dýchání provádějte trhaně (skokově) v signalizovaném rytmu. Snažte se, aby rytmus dechu byl pravidelný a jednotlivé doby byly stejně dlouhé. Především dávejte pozor při výdechu. Nespěchejte a rozdělte vydechovaný vzduch na stejné doby. Chybou je, když většinu vzduchu vydechnete na první dvě doby výdechu a další doby nemáte co vydechovat. Nezapomínejte dodržovat pauzy (zádrže dechu) mezi nádechem a výdechem. Při nedodržování zádrží se při rychlém rytmu dechu můžete „předýchat”, což se projevuje nepříjemnými pocity – „motání hlavy”, ztráta orientace. Pokud máte při cvičení tyto pocity, cvičení přerušte a po odeznění příznaků pokračujte ve cvičení.
  5. Cvičení je dobré provádět alespoň ráno a večer. Je dobré cvičit i vícekrát denně. Efekt cvičení závisí na jeho pravidelnosti.
  6. Pokud se Vám při cvičení objeví nějaké nepříjemné stavy či bolesti, zmírněte intenzitu cviků a pokud obtíže přetrvávají dále, cvičení ukončete. V případě opakovaných potíží konzultujte vhodnost cvičení v některém z odborných center.
  7. Doporučujeme absolvovat školení, na kterém se naučíte s programem pracovat, případně zácvik v některém z cvičebních nebo odborných center.

 

Kontraindikace

  1. Cvičení se software je zakázáno zejména u všech akutních stavů onemocnění.
  2. V případě, že se léčíte na nějaké onemocnění nebo trpíte zdravotními obtížemi, konzultujte vhodnost cvičení a používání software v některém z odborných center.
  3. Vhodnost cvičení v těhotenství je nutno konzultovat s odborným lékařem.