Ing. Otakar Morávek

spoluautor systému ComGym
MediCentrum JONA, Centrum zdraví JONA

 Aplikace ComGym zapadá do mé dlouhodobé vize o propojení moderních technologií s tradičními zkušenostmi našich předků jako jsou jóga, Tibetská cvičení, východní bojová umění, učení o čakrách a také s nejmodernějšími poznatky z medicínských oborů fyzioterapie, rehabilitace, ortopedie, manuální medicíny, biochemie a mnoha dalších v jeden celek, který nám umožní nahlížet na tělo a jeho funkce komplexně.

Tyto myšlenky mi pomohli konkretizovat moji přátelé a spolupracovníci – lékaři D. S. Bukhovtseva a především její manžel akademik J. P. Bukhovtsev, který mi již v roce 1998 představil svoji vizi virtuální nemocnice.  Naše vize se propojily a společně, za pomoci mnoha odborníků z různých oborů, jsme na základech, které manželé Bukhovcevovi přinesli, začali vytvářet takovýto systém. Později jsme ho nazvali Computer Kinesiology. Tento systém jsme od začátku budovali jako víceúrovňový, což znamená, že propojuje odborné úrovně lékařské s prací fyzioterapeutů a domácím cvičením.

První domácí cvičební systém jsme nazvali IGA (Individuální gymnastika ásanami). Vycházel především z jógy, distribuce těchto programů byla na disketách a později na CD.  Dodnes si živě pamatuji zážitek, kdy po 30 hodinách spojité intenzivní práce na počítači (bez spánku) jsme spustili prototyp programu a vyzkoušel jsem si ho na sobě. Po jednoduchých testech mi program ukazoval jednotlivé cviky a zvukem určoval rytmus dechu. Již při cvičení mě překvapilo, jak program dokázal zacílit cviky na slabá a přetížená místa mého těla. Byl jsem zvyklý pravidelně cvičit, ale výsledek několikaminutového cvičení mě velmi překvapil. Únava zmizela a měl jsem zase „nabité baterky“ tak, že jsem vydržel pracovat řadu dalších hodin.

Vývoj pokračoval dále. V dubnu 2002 jsme ve zkušebním provozu odzkoušeli testování a cvičení pomocí mobilního telefonu s funkcí WAP. Rok 2002 byl také rokem, kdy jsme z operačního systému MS DOS přešli na Windows. V únoru 2003 jsme spustili cvičební systém CK Doctor, který pracoval online na internetu. Rozšiřoval možnosti o další druhy cvičení a také použití různých mastí a emulzí pro ošetření. V roce 2006 jsme zahájili provoz programů nové generace s označením CBG CyberBodyGuard. Tato skupina programů je po mnoha postupných zdokonaleních využívána dodnes.

Programy CBG jsou nezávislé na internetu, ale jsou vázány pouze na počítač, kde jsou nainstalovány. Rozvoj techniky, a hlavně možnosti nových mobilních telefonů, oživily moji starou představu, a to, že když jdu ráno cvičit, tak mám v mobilu sestavu cviků aktualizovanou na ten den podle mé kondice. Během roku 2019 jsme vytvořili aplikaci ComGym, ve které jsme zúročili zkušenosti z předchozích verzí, ale také použili zcela nové dokonalejší algoritmy, jak v části testovací, tak i při návrhu cvičební sestavy.

Cenné zkušenosti jsme měli i z propojení domácí cvičební verze programů CBG s odbornými verzemi Computer Kinesiology. Toto propojení je i v aplikaci ComGym a má nové možnosti díky online propojení. Uživatel, který doma pravidelně cvičí s ComGym, může se svým odborným centrem konzultovat změny své kondice na dálku a dostávat tak kromě cvičení i další doporučení.

Já osobně využívám všech možností systému Computer Kinesiology. A to pravidelné kontroly a ošetření medicínskou verzí Computer Kinesiology spolu se cvičením. Cvičím pravidelně s programy CBG, ale nyní nejvíce využívám ComGym. Když jsem odpočatý a „v pohodě“ využívám test „Chrono“ pro preventivní cvičení. Tento test je založen na výpočtu biorytmů. Používám ho také v situaci, kterou mnozí známe – něco děláme, vše je v pohodě a najednou na nás padne únava, jako kdyby nám někdo vypnul energii. Cvičení optimalizované podle mých aktuálních biorytmů mi dodá energii a umožní mi cítit se dobře. Pracuji mnoho let ve velké pracovní zátěži. V našich centrech zdraví působím jako cvičitel, což mi zároveň pomáhá držet se v kondici, ale často své klienty masíruji. Když po mnoha hodinách masáží cítím přicházet únavu nebo moje záda volají po odpočinku, volím test „Painkiller+Movements“ spolu se cvičením „Spine L acute“. Úleva je velmi rychlá. Tuto kombinaci volím také, když to přeženu s fyzickou zátěží. Některé dny naopak trávím dlouhou dobu u počítače a tehdy volím cvičení „Office“, které využívá cviků ve stoji nebo vsedě na židli. Je tedy ideální do kanceláře. Myslím, že každý si najde svoji kombinaci cvičení, která se mu osvědčí. Já díky pravidelnému cvičení a dalším opatřením jsem v kondici, kdy jsem schopen tu velkou pracovní zátěž zvládat. Neberu žádné léky a cítím se dobře. Zatím jsem všechny potíže „ucvičil“. Často svým klientům říkám: „Když tělu dáváme velkou zátěž, je potřeba mu také pomoci tu zátěž zvládnout.“ Mohu všem cvičení s ComGym doporučit, vyzkoušejte zdarma několik cvičebních sestav. Pokud máte zdravotní potíže nebo se léčíte pro nějakou nemoc, je dobré vhodnost cvičení konzultovat v některém odborném centru CK. 

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha,
Klinika rehabilitačního lékařství

Medicinský expertní informační systém COMPUTER KINESIOLOGY v ambulantní praxi rehabilitačního lékaře

V průběhu mého profesního života mne na počátku praxe jako neurologa zajímal sběr a vyhodnocování dat biosignálů (elektromyografie, elektroencefalografie aj.). Postupně mne posunula myoskeletální medicína k většímu zájmu o medicínu funkčních poruch pohybového systému a spojitosti segmentových blokád páteře s dysfunkcí vnitřních orgánů. Logickým vyústěním byla atestace v oboru FBLR (Fyziatrie, Balneologie, Léčebná rehabilitace). Propojování znalostí se studiem klasické jehlové tělové akupunktury a aurikulomedicíny probíhalo za formování mého medicinského myšlení osobnostmi „Pražské neurofyziologické školy”. Prvořadě vděčím za integrativní přístup Doc. MUDr. F. Vélemu CSc, který nám vštípil Sherringtnovo učení: že pohybový systém je „common path way” – tedy, že je konečnou projekční plochou neboli „zrcadlem” všech poruch organizmu, ať už pocházejí z vnějšího či vnitřního prostředí. Profesor MUDr. K. Srdečný CSc. nás v kurzech jógy učil vnímání dysfunkcí vnitřních orgánů či tělních systémů a úpravě poruch funkcí do normy pomocí komplexního přístupu (pohyb, dechová cvičení, úprava stravy, koncentračně-relaxační cvičení atp.). V roce 1998 díky prim. MUDr. Anně Loskotové PhD. jsme měli možnost seznámit se s medicinským expertním informačním systémem, pojmenovaným později mezinárodně uchopitelným slovním spojením Computer Kinesiology (CK), který je živý a neustále se doplňuje o nové poznatky vědy z mnoha klinických oborů humánní medicíny i kybernetiky živých organizmů a informatiky.

Pokud hovoříme o Computer Kinesiology – jedná se o novou vyhodnocovací metodu, kdy se sice používají známé principy rehabilitačního léčení a fyzioterapie ovšem pouze s tím rozdílem oproti rutině, že výsledky se zobrazují numericky a graficky. Terapeut vyšetří pohybový systém klienta zvyklým postupem (kineziologický rozbor), nálezy ukládá v několikastupňovém škálování dle tíže nálezů do počítače manuálně. Každý údaj je zpracován matematickým modelem software CK. V tomto způsobu vyhodnocení, který je objektivní a nezatížený vlivem subjektivním, spočívá vynikající přínos metody CK pro medicínu založenou na důkazech (EBM, Evidence-based Medicine). V rámci integrativního přístupu umožňuje systém CK vyhodnotit funkční poruchy způsobené z příčin biomechanických i vnitřních vlivů z organizmu a zpětně je přes pohybový systém ovlivnit až upravit.

Computer Kinesiology se adaptuje na technologický pokrok a mění image dle aktuálních požadavků medicinských poznatků a určitého komfortu pro benefit klientů. Postupně se měnil obsah a rozsah vyšetření, optimalizace vyústila v roce 2019 ve využívání mobilních telefonů s možnostmi každodenního vyšetření klientů samotných a s denní aktualizací adekvátního individuálního výběru cviků, které cvičí ve svém prostředí. Systém aktuálně využívá verzi ComGymm, která používá nové algoritmy v části testovací i při návrhu cvičební sestavy. Samozřejmě, že klient je nejdříve řádně vyšetřen a osobně edukován spádovým centrem. Aplikace ComGym má nové možnosti díky online propojení. Klient může s odborným centrem konzultovat změny a může dostávat kromě cvičení i režimová či dietní opatření. Ošetřením vybraných svalových skupin a měkkých tkání dle algoritmu CK je podle mých zkušeností u včasného záchytu funkčních poruch velmi rychle dosaženo reflexního efektu bez nutnosti farmakoterapie. Díky opticky srozumitelným grafům aktuálních nálezů je klient motivován k dennímu cvičení. Jako lékař s 22tiletou zkušeností se systémem Computer Kinesiology verzi ComGym doporučuji. V závěru pouze zdůrazňuji, že systém je určený pro včasný záchyt funkčních poruch a nenahrazuje RTG, MR, UZ, EKG ani jiná pomocná vyšetření, neslouží ke stanovení diagnózy a je kontraindikován ve všech obecných kontraindikacích oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a oboru fyzioterapie.

Zaregistrujte se ještě dnes a získejte cvičební sestavy zdarma