Úvod

o-metode-uvod

Cvičební systém ComGym (zkráceně CG) Vám na každý den navrhne jednoduchou sestavu cviků, podobně jako je populární cvičení sestavy „Pět Tibeťanů“. Sestava cviků je každý den optimalizovaná na zlepšení kondice právě oslabených míst Vašeho těla. Pomůže Vám udržovat se stále v dobré kondici.  Systém CG je určen všem, kteří chtějí pravidelně pracovat na své kondici. Pokud máte zdravotní potíže nebo se léčíte na nějakou nemoc, doporučujeme Vám konzultovat vhodnost cvičení dle CG v některém odborném centru Computer Kinesiology.

Cvičební systém ComGym je výsledkem dlouhodobého vývoje a získávání zkušeností z používání systémů počítačově řízené fyzioterapie a cvičení známých pod názvem Computer Kinesiology a CyberBodyGuard.

Cvičební systém CG umožňuje dálkovou kontrolu Vaší kondice a včasné zachycení případných rizik poškození pohybového systému.

Popis

o-metode-dac-light

Cvičební systém CG je dostupný registrovaným uživatelům na stránkách comgym.cz . Po přihlášení je dostupný Váš účet a můžete spustit testovací část, ve které je nabídka 5 způsobů testování momentální kondice Vašeho těla.

Po ukončení testování je odeslán požadavek na server a zpět obdržen výsledek testu, který lze zobrazit na stránce Vyhodnocení. Zároveň se aktivuje možnost návrhu cvičební sestavy na stránce Cvičení, na které si můžete vybrat z několika způsobů cvičení.

Po výběru způsobu cvičení proběhne výpočet cvičební sestavy a zobrazí se informace o době trvání celé cvičební sestavy. Kliknutím na Start spustíte cvičební sestavu a zobrazí se pozice prvního cviku. Po posledním cviku se cvičení ukončí. Můžete spustit znovu stejné nebo jiné cvičení.

Pozor, každý výsledek testování má omezenou časovou platnost, která je uvedena na výsledku testování. Po vypršení tohoto limitu je nutné provést znovu testování, protože naše kondice se v průběhu dne mění. Pravidelným používáním systému CG můžete kontrolovat a udržovat svoji kondici.

Princip

Cvičební systém CG využívá známého poznatku, že všechny procesy v těle se zobrazují na pohybovém systému a zpětně je možné tyto procesy ovlivnit přes pohybový systém.

To, jak se hýbeme, vypovídá nejen o mechanické funkci svalů, kloubů a dalších tkání, ale i o funkci orgánů, nastavení regulačních okruhů těla, kvalitě tkání i o našem psychickém stavu. Zpětně můžeme většinu těchto procesů ovlivnit vhodně cíleným pohybem.

Pravidelné cvičení CG tak přispívá nejen ke zlepšení pohyblivosti, ale i ke zlepšení celkové kondice těla včetně psychiky. Cvičební systém CG umožňuje dálkovou kontrolu Vaší kondice a při jeho pravidelném používání předejít případnému riziku poranění nebo poškození pohybového systému.

Testování

o-metode-tests

Testování momentální kondice těla je podkladem pro výpočet optimální cvičební sestavy pro zlepšení funkce ohrožených částí těla. Zároveň umožňuje sledovat změnu kondice v čase a přijímat další opatření pro její zlepšování. Systém CG využívá 5 různých způsobů testování, jejichž nabídka se zobrazí po kliknutí na tlačítko Testování.


 

Test „Chrono“

je založen na výpočtu biorytmů. Vychází z data narození a řady biorytmů, které kombinuje pro okamžik provedení testu. Zkontrolujte zobrazená data a klikněte na Odeslat. Platnost výsledků testu je 50 minut. Z výsledků testu je vypočtena cvičební sestava. Využití testu je vhodné pro osoby bez potíží k preventivnímu cvičení.

Test „Custom date“

pracuje podobně jako test Chrono s biorytmy, ale výsledek vypočítá pro Vámi zvolený den, na který potřebujete načasovat svoji kondici. Po startu testu zadejte datum a čas, pro který má být Vaše kondice optimalizována, a klikněte na Odeslat. Platnost výsledků testu je 50 minut. Test je vhodný především pro osoby bez potíží k návrhu preventivní cvičební sestavy.

Test „Painkiller“

využívá pro testování bolestivá místa. Postavy na obrazovce mají červeně vyznačena bolestivá místa. Pokud cítíte bolest v některém z vyznačených míst, označte tlačítko pro pravou nebo levou stranu, případně obě, a postupte na další zobrazení. Můžete označit až 5 bolestivých míst. Po posledním zobrazení klikněte na Odeslat. Platnost výsledků testu je 50 minut. Výpočet návrhu cvičební sestavy vychází ze zadaných bolestivých míst při respektování biorytmů. Test je vhodný i pro osoby s bolestmi pohybového systému.

Test „Movements“

vychází z provedení testovacích cviků. Zobrazené cviky se snažte co nejlépe provést. Cviky nesmíte provádět násilím ani do bolesti. Cílem je zjistit, které pohyby Vám činí potíže. U cviků, které se Vám nedaří provést správně, označte na liště Problem a přejděte na další cvik. Soustřeďte se především na rozdíly v provedení cviku na pravou a levou stranu a označte tu stranu, na kterou Vám jde pohyb hůř. Po posledním cviku klikněte na Odeslat. Platnost výsledků testu je 50 minut. Výpočet návrhu cvičební sestavy vychází ze zadaných omezení pohybů při respektování biorytmů. Test je vhodný i pro osoby s pohybovými potížemi.

Test „Painkiller+Movements“

spojuje informace o bolestivých místech spolu s informaci o omezení některých pohybů při respektování biorytmů. Nejprve se zobrazují postavy s červeně vyznačenými bolestivými místy. Pokud cítíte bolest v některém z vyznačených míst, označte tlačítko pro pravou nebo levou stranu, případně obě, a postupte na další zobrazení. Až se zobrazí cviky, snažte se je co nejlépe provést. Cviky nesmíte provádět násilím ani do bolesti. Cílem je zjistit, které pohyby Vám činí potíže. U cviků, které se Vám nedaří provést správně, označte na liště Problem a přejděte na další cvik. Soustřeďte se především na rozdíly v provedení cviku na pravou a levou stranu a označte tu stranu, na kterou Vám jde pohyb hůř. Po posledním cviku klikněte na Odeslat. Platnost výsledků testu je 50 minut. Test je vhodný i pro osoby s pohybovými potížemi. Výsledky tohoto testu umožňují podrobnou dálkovou kontrolu kondice Vašeho těla.

Vyhodnocení

o-metode-analytics

Výsledek provedeného testu je zobrazen sloupcovým grafem. Výška červeného sloupce ukazuje míru celkové nerovnováhy funkcí pohybového systému.

Hodnota celkové nerovnováhy je zobrazena ve sloupci též číselně. Čím vyšší je toto číslo, tím větší je nerovnováha ve funkcích pohybového systému. Pravidelným cvičením by se hodnota celkové nerovnováhy měla snižovat.

Pokud tomu tak není, nebo je tato hodnota opakovaně příliš vysoká, doporučujeme objednat dálkovou kontrolu těchto výsledků a případné ošetření v některém z odborných center Computer Kinesiology.

Cvičení

o-metode-cviceni

Na základě provedeného aktivního testu systém CG navrhne sestavu cviků optimalizovanou na odstranění nerovnováh zjištěných testem. Pokud nemáte výsledek testu aktivní (vypršela doba jeho platnosti), je nutné provést znovu testování. Po kliknutí na tlačítko Cvičení v hlavním menu programu se zobrazí nabídka různých způsobů cvičení.


 

Cvičení Office 

využívá ke cvičení pouze pozic ve stoje nebo vsedě. Je vhodné pro každodenní cvičení zvláště pro osoby se sedavým zaměstnáním. 

Cvičení Spine L acute

je určeno pro osoby s bolestmi v bederní části páteře, které vystřelují do nohou. V případě, že máte prokázán výhřez ploténky, doporučujeme vyšetření nebo konzultaci v některém z odborných center. 

Cvičení Respiratory

je vhodné pro osoby s dýchacími potížemi nebo jako součást rekonvalescenčních cvičení (například po virózách) a u osob trpících na zhoršenou pohyblivost z důvodů celkové ztuhlosti. Je též vhodné jako předcvičení před dalším druhem cvičení. Na jeden výsledek testů můžete spustit více cvičebních sestav, například nejprve cvičení Respiratory a po jeho dokončení (do 50 minut od dokončení testování) cvičit další sestavu, například Spine L acute. Cvičení Respiratory je často využíváno pro osoby s různými zdravotními potížemi, ale je nutná konzultace zdravotního stavu v odborném centru CK.

Cvičení Dynamic

Je vhodné pro osoby bez akutních pohybových potíží. Kromě zlepšení pohybových funkcí přispívá i ke zlepšení lymfatického oběhu. Cvičení spočívá v pohybu z výchozí do zobrazené pozice a návratu zpět do výchozí pozice v rytmu určovaném aplikací. Cvičení Dynamic je vhodné používat jako poslední na konec série cvičení. Vhodné je si před ním zacvičit alespoň sestavu Respiratory.

Stretch Office

Je vhodné pro každodenní cvičení pro osoby bez akutních pohybových potíží. Cvičení využívá pozic ve stoji a v sedu na židli a je vhodné i jako úlevové cvičení u sedavých zaměstnání. Cvičení spočívá udržování napětí svalů vybraných pohybem zobrazeným na obrazovce. Vhodné je před ním si zacvičit sestavu Respiratory.

Climate Adapter

Je vhodné pro zlepšení tolerování velkých teplotních změn v zimě, kdy z vytápěného prostředí přecházíme do venkovního. Zlepšuje adaptaci těla na nižší teplotu vytápění vnitřních prostor. Využívá efektu nanášení hřejivé masti na vybrané části těla. Před využitím aplikace je nutné vyzkoušet citlivost pokožky na používanou masti. Po použití CLIMATE ADAPTER doporučujeme cvičení Respiratory a případně další druh cvičení zvolený dle vašich potíží.

Recovering after COVID-19

Série cvičení zaměřených na rekondici po prodělaném onemocnění COVID-19. Vhodné především pro osoby s postcovidovým syndromem nazývaným také post-COVID, long-COVID. Někteří lidé po prodělání onemocnění COVID-19 cítí, že jejich tělo nefunguje tak jako dřív. Trpí řadou zdravotních potíží a to i přesto, že provedená lékařská vyšetření ukazují normální nálezy. Nejčastěji se objevuje dlouhodobá únava, nevýkonnost, bolesti hlavy, bolesti zad a kloubů nebo svalů, pocit nestability a motání hlavy, špatná schopnost soustředit se, potíže s pamětí, poruchy spánku, nepříjemné psychické stavy, pískání v uších, „zamlžené“ vidění, změna čichu a chuti, zažívací potíže a široké spektrum dalších rozmanitých obtíží, které před onemocněním COVID-19 nemocný neměl. Cvičení ComGym spojené s ošetřením pomocí systému Computer Kinesiology může významnou měrou pomoci při zotavení po onemocnění COVID-19. Doporučujeme vhodnost cvičení a jeho výběr konzultovat v některém Odborném centru Computer Kinesiology. Cvičení ComGym je vhodné i po jiných typech viróz na podporu rychlejšího zotavení.
Cvičení ze série Recovering after COVID-19 je možné vybrat pouze po provedení některého z následujících testů: Painkiller, Movements, nejlépe Painkiller+Movements. Výsledek testu je aktivní 50 minut a po tuto dobu je možné si vybrat i více druhů cvičení za sebou. Doporučujeme začít s cvičením Respiratory. Pokud toto rozcvičení zvládnete, můžete si další cvičení vybrat z nabídky podle hlavních potíží, které máte po COVID-19.

Cvičení „Polyarthritis“ je určeno pro osoby, které trpí na bolesti kloubů a „putující“ bolesti pohybového aparátu vzniklé po prodělání nemoci COVID 19 bez objektivního medicínského nálezu, který by jejich potíže vysvětloval. Cvičení spočívá v pohybu z výchozí do zobrazené pozice a návratu zpět do výchozí pozice v rytmu, který určuje aplikace. Dýchání je v přirozeném rytmu, který si tělo samo nastaví.

Cvičení „Energy“ je určeno pro osoby, které mají chronickou únavu po prodělání nemoci COVID- 19 bez objektivního medicínského nálezu, který by jejich potíže vysvětloval. Cvičení spočívá v pohybu z výchozí do zobrazené pozice a návratu zpět do výchozí pozice v rytmu, který určuje aplikace. Dýchání je v přirozeném rytmu, který si tělo samo nastaví.

Cvičení „Spine“ je určeno pro osoby, které trpí na bolesti zad po prodělání nemoci COVID- 19 bez objektivního medicínského nálezu, který by jejich potíže vysvětloval. Cvičení spočívá v pohybu z výchozí do zobrazené pozice a návratu zpět do výchozí pozice v rytmu, který určuje aplikace. Dýchání je v přirozeném rytmu, který si tělo samo nastaví.


Po výběru způsobu cvičení se zobrazí celková doba trvání cvičební sestavy. Tlačítkem START lze zahájit cvičení. Cvičení spočívá buď v rytmickém dýchání v určité pozici, nebo v pohybu z výchozí do zobrazené pozice a návratu zpět do výchozí pozice v rytmu, který určuje aplikace. Při cvičení s rytmickým dýcháním obrázek zobrazuje pozici cviku a pulzující terč rytmus dechu. Vedle terče jsou zobrazeny jednotlivé fáze dechu – vlevo počet dob nádechu a vpravo počet dob výdechu. Při dynamickém cvičení je rychlost pohybu signalizována zvukovým signálem a zobrazována ukazatelem na spodní části obrázku cviku. Po zaznění úvodního zvuku se nastavíte do zobrazené výchozí pozice. Se začátkem zvukového signálu se začněte pohybovat do cílové pozice. Při změně zvuku se začněte vracet zpět do výchozí pozice. Následuje krátká pauza ve výchozí pozici a po ní znovu zahájení pohybu. Pohyb se snažte synchronizovat s pohybem postavy na obrazovce a zvukovým signálem. Žádnou pozici nesmíte provádět násilím nebo do bolesti. Dodržujte navržený rytmus dechu podle akustické signalizace. Dodržuje pokyny uvedené v Poučení pro provádění cviků.

Dálková kontrola

Pokud použijete test Painkiller+Movements můžete si objednat dálkovou kontrolu výsledků testu. Výstupem této dálkové kontroly je popis nejvíce přetížených částí páteře (segmentů) a svalových řetězců doplněný o další doporučení.