Lehněte si na břicho, špičky nohou jsou natažené. Dlaně otočte k podložce a položte je vedle hlavy, lokty držte u těla. Předloktí zůstávají opřená o podložku a pažemi zvedněte horní část hrudníku od podložky. Zádové i hýžďové svaly zůstávají při pohybu uvolněné. Hlavu nezaklánějte, zůstává v prodloužení páteře. Z koncové pozice se vracejte zpět.