Kobra Dynamic

Lehněte si na břicho, špičky nohou jsou natažené. Dlaně otočte k podložce a položte je vedle hlavy, lokty držte u těla. Předloktí zůstávají opřená o podložku a pažemi zvedněte horní…

Pokračovat ve čteníKobra Dynamic