Stoupněte si asi 15-20 cm od stěny, nohy jsou od sebe na šířku pánve, špičky směřují dopředu. Cvik zahajte kruhovým pohybem horních končetin dozadu za hlavu. Horní končetiny jsou pokrčeny v loktech. Dále pokračujte mírným záklonem trupu, do takové pozice, kam můžete. Dlaněmi se opřete o stěnu, lokty nejsou vytočené ven (přitahujte je k sobě). Důležitý je kruhový pohyb horních končetin v ramenou, prohnutí v zádech nesmí být jen v bederní páteři, ale jeho rozvinutí by mělo dosahovat až do páteře hrudní. Tím dojde k „otevření“ horní přední části hrudníku. Hlavu nezaklánějte, měla by být v prodloužení křivky páteře.