Vzpřímený stoj, chodidla jsou od sebe na šířku pánve. Pomalu se předklánějte obratel po obratli. Prsty se snažte dotknout podložky, nehmitejte. Cvik provádějte jen do takového rozsahu, který nečiní potíže (bolesti). V předklonu je hlava úplně uvolněná. Vhodné je provádět tento cvik u stěny, aby nedocházelo k posouvání pánve dozadu od osy těla. Z koncové pozice se vracejte zpět do výchozí.