Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe na šířku ramen, váha je rozložena na obě nohy, kolena lehce pokrčená. Vzpažte ruce a spojte je nad hlavou dlaněmi otočenými vzhůru. Trup a ruce otáčejte doprava proti pánvi, pánev nerotuje. Trup mírně zakloňte na levou stranu (větší zátěž bude na levé noze). Sepnuté ruce nad hlavou propněte v loktech a otáčením v ramenou posouvejte co nejvíce za hlavu. V pohybu pokračujte postupným prohýbáním zad. Prohnutí zad má být rozvinuto až do hrudní části páteře. Pozornost soustřeďte především na rozvinutí prohnutí zad, které má zasahovat až do hrudní páteře. Pokud máte potíže v bederní páteři, rotujte pánev spolu s trupem proti chodidlům. Z koncové polohy se vracíme zpět do výchozí pozice.