Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe na šířku ramen, váha je rozložena na obě nohy. Rozpažte ruce, dlaně směřují dopředu, palce nahoru. Začněte uklánět trup proti pánvi doprava, pánev je fixovaná. Hlava se dívá vpřed, ruce udržujte v přímce. V koncové pozici pohyb zastavte a začněte se vracet do výchozí pozice. Cvik je vhodné dělat u stěny, která určuje rovinu pohybu a zabraňuje předklonu či rotaci trupu při pohybu.