Nohy rozkročíme co nejvíce, ale tak, aby stoj byl stabilní. Špička levé nohy směřuje před tělo, pravá noha je vytočena v rovině těla, chodidla jsou kolmo na sebe. Pokrčte pravou nohu v koleni, trup zůstává svisle, rozpažte ruce. Pohyb začněte úklonem trupu doprava a pohybem levé ruky k hlavě. V koncové pozici pohyb zastavte a začněte se vracet do výchozí pozice.