Nohy rozkročíme co nejvíce, ale tak, aby stoj byl stabilní. Špička pravé nohy směřuje před tělo, levá noha je vytočena v rovině těla, chodidla jsou kolmo na sebe. Pokrčte levou nohu v koleni, trup zůstává svisle, rozpažte ruce. Pohyb začněte úklonem trupu doleva a pohybem pravé ruky k hlavě. V koncové pozici pohyb zastavte a začněte se vracet do výchozí pozice.