Cvik je vhodné trénovat u stěny, která určuje svislou rovinu těla. Postavte se zády ke stěně na levou nohu, pata je asi 5-8 cm od stěny. Pravou nohu ohněte v koleni ke středu těla a opřete ji kotníkem o stehno nad levým kolenem. Ruce vzpažte nad hlavu a tiskněte je dlaněmi k sobě, palce se dotýkají stěny, lokty tlačte směrem ke stěně. Pohyb začněte pokrčením levého kolene a trup suňte po stěně dolů. Trup nerotuje ani se nepředklání, kontrolujte především kontakt lopatek se stěnou. V koncové pozici zastavte a pohybem v levém koleni se vraťte zpět do výchozí pozice.