Cvik je vhodné trénovat u stěny, která určuje svislou rovinu těla. Postavte se zády ke stěně na pravou nohu, pata je asi 5-8 cm od stěny. Levou nohu ohněte v koleni ke středu těla a opřete ji kotníkem o stehno nad pravým kolenem. Ruce vzpažte nad hlavu a tiskněte je dlaněmi k sobě, palce se dotýkají stěny, lokty tlačte směrem ke stěně. Pohyb začněte pokrčením pravého kolene a trup suňte po stěně dolů. Trup nerotuje ani se nepředklání, kontrolujte především kontakt lopatek se stěnou. V koncové pozici zastavte a pohybem v pravém koleni se vraťte zpět do výchozí pozice.