Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe více něž je šířka ramen, váha je rozložena na obě nohy. Cvik zahajte úklonem doprava, pravou rukou se snažte dosáhnout co nejníže pod pravé koleno, pánev může vybočovat doprava. Levá ruka opisuje oblouk až k hlavě. Ruka nerotuje, dlaň je ve výchozí pozici otočena k tělu, v koncové pozici směřuje nahoru. Po dosažení maximálního úklonu následuje pohyb zpět do výchozí pozice. Při úklonu trup nerotuje, ani se nepředklání. Cvik je vhodné dělat u stěny, která určuje rovinu úklonu.