Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy. Cvik zahajte přenosem váhy na pravou nohu, levou nohu přizvedněte a ohýbejte v koleni ke středu těla. Koleno stojné pravé nohy zůstává propnuté, neohýbá se. Ruce mírně odtáhněte od trupu a vytáčejte dlaněmi dopředu. Cílová pozice je, když levý kotník máte nad pravým kolenem. Zde zastavte pohyb. Následuje návrat do výchozí pozice s přenosem váhy na obě nohy a připažením obou rukou. Při nestabilitě stoje na pravé noze je vhodné cvik provádět v kontaktu zády se stěnou, což poskytuje pocit stability a také zajišťuje zpětnou informaci o tom, že stoj je vzpřímený i při provádění cviku.