Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy. Cvik zahajte přenosem váhy na levou nohu, pravou nohu přizvedněte a ohýbejte v koleni ke středu těla. Koleno stojné levé nohy zůstává propnuté, neohýbá se. Ruce mírně odtáhněte od trupu a vytáčejte dlaněmi dopředu. Cílová pozice je, když pravý kotník máte nad levým kolenem. Zde zastavte pohyb. Následuje návrat do výchozí pozice s přenosem váhy na obě nohy a připažením obou rukou. Při nestabilitě stoje na levé noze je vhodné cvik provádět v kontaktu zády se stěnou, což poskytuje pocit stability a také zajišťuje zpětnou informaci o tom, že stoj je vzpřímený i při provádění cviku.