Vhodné je začít tento cvik trénovat sedem u zdi. Pánev přitiskněte zadní částí ke stěně a snažte se narovnat celá záda podle zdi. Pokrčte dolní končetiny v kolenou, chodidla přisuňte proti sobě, kolena vytočte ven od osy těla a tlačte je k podložce. Ruce položte dlaněmi na kolena,  Narovnejte se co nejvíce v hrudní páteři, ramena rozprostřete do šířky a stáhněte je dolů od uší. Hlavu držte vzpřímeně, bradu zasuňte mírně dozadu (pozor nezaklánět ji). Pokud máte velký sklon pánve (vystrčený zadek), je dobré si zadek podložit polštářkem nebo asi 5 cm silným tuhým molitanem. Důležité je vyrovnat záda.