Vleže na břiše dejte ruce dlaněmi k podložce vedle hlavy, lokty přitáhněte k trupu. Zvedněte hrudník od podložky, dlaně a předloktí zůstává opřené o podložku. Pánev a břicho zůstává ležet na podložce, hlava je v prodloužení páteře, nezaklánějte ji. Hýždě i svaly podél páteře jsou povolené. Nádech provádíme do přední horní části hrudníku.