Ve stoji roznožte co nejvíce, ale tak, abyste stáli stabilně. Špičky obou nohou směřují dopředu. Přeneste váhu na pravou nohu a pokrčte ji v koleni. Ruce dlaněmi opřete nad pravým kolenem. Trup zůstává svisle, lokty jsou propnuté (nepokrčené), hlava směřuje dopředu.