Stoupněte si asi 15 – 20 cm od stěny, nohy jsou vedle sebe, špičky směřují dopředu, ruce ohněte v loktech a držte je dlaněmi otočenými dopředu, lokty přitažené k trupu.  Cvik zahajte kruhovým pohybem rukou dozadu za hlavu. Dále pokračujte mírným záklonem trupu, do takové pozice, kam můžete. Dlaně (nebo prsty) si opřete o stěnu, lokty nejsou vytočené ven (přitahujte je k sobě). Důležitý je kruhový pohyb horních končetin v ramenou, prohnutí v zádech nesmí být jen v bederní páteři, ale rozvinutí by mělo dosahovat až do páteře hrudní. Tím dojde k „otevření“ horní přední části hrudníku. Hlavu nezaklánějte, měla by být v prodlužení křivky páteře. Pokud máte potíže v bederní části zad, cvik provádějte pouze kruhovým pohybem horních končetin v rameni bez záklonu v bederní části páteře a bez záklonu hlavy. Důležité je držet rovinu rotace horních končetin, lokty neroztahovat od sebe, nerotovat dlaně. Dlaně ve výchozí pozici směřují dopředu před tělo a postupně opisují kruh – směřují nahoru nad hlavu a v koncové pozici by měly být natočeny směrem dozadu za tělo.