Je vhodné provádět tento cvik u stěny, aby nedocházelo k posouvání pánve dozadu od osy těla. Paty jsou asi 5 cm od zdi, hýždě se dotýkají stěny, chodidla jsou vedle sebe. Provádějte pomalý hluboký předklon obratel po obratli. Začněte ohnutím hlavy, krku, hrudníku a nakonec beder. Dlaněmi se snažte dotknout podložky, ale nehmitejte. Cvik provádějte jen do takového rozsahu, který nečiní potíže (bolesti). V předklonu je hlava úplně uvolněná. Pokud nemůžete provést předklon v bedrech, tak cvik provádějte pouze s ohnutým krkem a hrudníkem. Podmínkou je uvolněná hlava.