V sedu na židli srovnejte nohy špičkami dopředu a dejte pravou nohu přes stehno levé nohy. Koleno pravé nohy přitahujte k tělu dlaní levé ruky. Pravou ruku položte za opěradlo židle. Trup otáčejte proti pánvi doprava, hlavou otáčejte též doprava a snažte se podívat co nejvíce dozadu za židli.