Nakročte široce pravou nohou do strany, pravé chodidlo směřuje v rovině těla, levé chodidlo směřuje špičkou před rovinu těla, chodidla jsou na sebe kolmo. Pokrčením pravého kolena nakláníte osu celého těla doprava, trup a levá noha mají zůstat v přímce, neuklánět trup proti pánvi. Čím jsou nohy více od sebe a čím je koleno více pokrčené, tím je balanční pozice těžší. Proto zvolte pouze rozsah, který bezpečně zvládáte. Levá horní končetina rotuje v rameni v rovině těla směrem vzhůru a je natažená v lokti. V koncové pozici má být v prodloužení trupu. Dlaň je otočená vzhůru směrem od středu těla, hlava se dívá dopředu. Pravá paže volně visí k podložce za pravým stehnem. Levá dolní končetina, trup i levá horní končetina mají být v přímce. Hlubšího úklonu docílíme větším pokrčením kolena, nikoliv ukloněním trupu. Cílem není dotknout se pravou rukou země, ale držet v přímce levou horní končetinu s trupem a levou dolní končetinou. Při bolestech v zádech, provádíme cvik s malým rozkročením a s mírným pokrčením pravého kolene, a to pouze v rozsahu, který bezpečně zvládneme.