Nakročte široce pravou nohou do strany, levé chodidlo směřuje v rovině těla, pravé chodidlo směřuje špičkou před rovinu těla, chodidla jsou na sebe kolmo. Pokrčením levého kolena nakláníte osu celého těla doleva, trup a pravá noha mají zůstat v přímce, neuklánět trup proti pánvi. Čím jsou nohy více od sebe a čím je koleno více pokrčené, tím je balanční pozice těžší. Proto zvolte pouze rozsah, který bezpečně zvládáte. Pravá horní končetina rotuje v rameni v rovině těla směrem vzhůru a je natažená v lokti. V koncové pozici má být v prodloužení trupu. Dlaň je otočená vzhůru směrem od středu těla, hlava se dívá dopředu. Levá ruka volně visí k podložce za levým stehnem. Pravá dolní končetina, trup i pravá horní končetina mají být v přímce. Hlubšího úklonu docílíme větším pokrčením kolena, nikoliv ukloněním trupu. Cílem není dotknout se levou rukou země, ale držet v přímce pravou horní končetinu s trupem a pravou dolní končetinou. Při bolestech v zádech, provádíme cvik s malým rozkročením a s mírným pokrčením levého kolene, a to pouze v rozsahu, který bezpečně zvládneme.