Postavte se s nohama od sebe asi na šířku pánve, hlava vzpřímená v ose těla, ruce upažte do stran dlaněmi k zemi. Chodidla jsou „jako přilepená“ k podložce, pánev je fixována. Trup, hlavu a ruce točte doleva. Trup se otáčí proti pánvi, pánev se neotáčí. Osoby s postižením v bederní páteři (akutní bolest, výhřez ploténky, operace…) nesmí rotovat trup proti pánvi, bederní páteř se neotáčí. Pokud zlobí krční páteř a máte problém s upažením rukou, tak je dejte v bok nebo nechte volně podél těla.