Stoj u zdi, paty 5-10 cm od zdi,  nohy široce rozkročené (více než šířka ramen), kolena nesmí být pokrčená, hlava vyrovnaná v ose těla (nezaklánět ji). Upažte ve výšce ramen, dlaně otočte dopředu, palce směřují nahoru. Představte si, že obě ruce jsou spojené pomyslnou tyčí. Ukloňte trup proti pánvi doprava. Hlava se dívá dopředu před tělo. Pánev je fixovaná, nevybočuje na stranu. Zeď určuje rovinu úklonu a dává zpětnou informaci o tom, že pánev nevybočuje a trup se neuklání dopředu. Při bolestech v zádech, provádějte úklon trupu proti pánvi pouze v rozsahu, který bezpečně zvládnete. Při potížích s krční páteří provádějte tento cvik s rukama v bok, neupažujte.