Roznožte nohy asi na šířku ramen. Rozpažte ruce a proveďte předklon trupu do 90°. Rotujte trup vůči pánvi, levá horní končetina je nad podložkou u levé nohy, pravá horní končetina směřuje vzhůru. Hlava se dívá dopředu před trup. Vhodné je tento cvik testovat u zdi. Postavte se před zeď tak, aby se hýždě dotýkaly zdi. Po provedení předklonu při provádění rotace cítíte, zda pánev nevybočuje na opačnou stranu než rotuje trup. Důležitý je rozsah rotace trupu, vybočování pánve na opačnou stranu je chybné.