Roznožení doprava Dynamic

Nohy rozkročíme co nejvíce, ale tak, aby stoj byl stabilní. Špička levé nohy směřuje před tělo, pravá noha je vytočena v rovině těla, chodidla jsou kolmo na sebe. Pokrčte pravou…

Pokračovat ve čtení Roznožení doprava Dynamic

Roznožení doleva Dynamic

Nohy rozkročíme co nejvíce, ale tak, aby stoj byl stabilní. Špička pravé nohy směřuje před tělo, levá noha je vytočena v rovině těla, chodidla jsou kolmo na sebe. Pokrčte levou…

Pokračovat ve čtení Roznožení doleva Dynamic

Oblouk doprava Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe více něž je šířka ramen, váha je rozložena na obě nohy. Cvik zahajte úklonem doprava, pravou rukou se snažte dosáhnout co…

Pokračovat ve čtení Oblouk doprava Dynamic

Oblouk doleva Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, nohy jsou od sebe více něž je šířka ramen, váha je rozložena na obě nohy. Cvik zahajte úklonem doleva, levou rukou se snažte dosáhnout co…

Pokračovat ve čtení Oblouk doleva Dynamic

Strom vpravo Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy. Cvik zahajte přenosem váhy na pravou nohu, levou nohu přizvedněte a ohýbejte v koleni ke středu těla. Koleno…

Pokračovat ve čtení Strom vpravo Dynamic

Strom vlevo Dynamic

Výchozí pozicí je vzpřímený stoj, váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy. Cvik zahajte přenosem váhy na levou nohu, pravou nohu přizvedněte a ohýbejte v koleni ke středu těla. Koleno…

Pokračovat ve čtení Strom vlevo Dynamic

Králík

Postavte se s nohama od sebe na šíři větší, než je šířka ramen, předpažte ruce. Jděte do dřepu, paty jsou na zemi, hlava je uvolněná a skloněná dopředu. Ruce ohněte…

Pokračovat ve čtení Králík

Sed

Vhodné je začít tento cvik trénovat sedem u zdi. Pánev přitiskněte zadní částí ke stěně a snažte se narovnat celá záda podle zdi. Pokrčte dolní končetiny v kolenou, chodidla přisuňte proti…

Pokračovat ve čtení Sed

Kobra

Vleže na břiše dejte ruce dlaněmi k podložce vedle hlavy, lokty přitáhněte k trupu. Zvedněte hrudník od podložky, dlaně a předloktí zůstává opřené o podložku. Pánev a břicho zůstává ležet…

Pokračovat ve čtení Kobra

Unožení doprava

Ve stoji roznožte co nejvíce, ale tak, abyste stáli stabilně. Špičky obou nohou směřují dopředu. Přeneste váhu na pravou nohu a pokrčte ji v koleni. Ruce dlaněmi opřete nad pravým kolenem.…

Pokračovat ve čtení Unožení doprava

Unožení doleva

Ve stoji roznožte co nejvíce, ale tak, abyste stáli stabilně. Špičky obou nohou směřují dopředu. Přeneste váhu na levou nohu a pokrčte ji v koleni. Ruce dlaněmi opřete nad levým kolenem.…

Pokračovat ve čtení Unožení doleva

Vytočení pravé nohy v sedu

V sedu na židli srovnejte nohy špičkami dopředu a dejte pravou nohu kotníkem přes stehno levé nohy. Ruce jsou volně spuštěné po stranách židle. Trup předkloňte, hlava je uvolněná a směřuje…

Pokračovat ve čtení Vytočení pravé nohy v sedu

Vytočení levé nohy v sedu

V sedu na židli srovnejte nohy špičkami dopředu a dejte levou nohu kotníkem přes stehno pravé nohy. Ruce jsou volně spuštěné po stranách židle. Trup předkloňte, hlava je uvolněná a směřuje…

Pokračovat ve čtení Vytočení levé nohy v sedu

Předklon v sedu

V sedu na židli nastavte nohy od sebe o něco víc než je šířka pánve, špičky mírně od sebe. Předkloňte se a snažte se položit dlaně na zem, pohyb musí být…

Pokračovat ve čtení Předklon v sedu

Předklon v sedu doprostřed

V sedu dejte nohy co nejvíce od sebe, držte je natažené, kolena nesmí být ohnutá. Předkloňte se a snažte se položit dlaně na zem aniž pokrčíte kolena. Hlava je uvolněná a…

Pokračovat ve čtení Předklon v sedu doprostřed

Protažení

Postavte se a vzpažte obě ruce. Ruce jsou otočeny dlaněmi k sobě. Pokrčením kolen udělejte mírný podřep. Trup je nakloněn dopředu, záda jsou rovná, ruce v ose trupu. Ruce se snažte…

Pokračovat ve čtení Protažení